Leer improviseren. 2003-2004. Les 01: tonen, akkoorden C, G en G7.

Minimum eis voor deze cursus:
Een instrument om op te spelen, bij voorkeur een piano, keyboard, orgel of accordeon, omdat deze instrumenten kunnen illustreren hoe harmonie en melodie kunnen samengaan.

De namen van de toetsen:

octaaf Dit is een octaaf.
De piano heeft er ongeveer 7 van.
De witte toetsen heten: c, d, e, f, g, a, b.
De zwarte toetsen krijgen hun namen van de buren.
Daardoor heeft ieder twee namen: Wanneer verhoog en wanneer verlaag je? Dit hangt af van de toon die je weg wilt laten.
Bijvoorbeeld: als je speelt: c d e f g a b, dan hoor je de toonladder van C.
Als je dezelfde melodie wilt horen, maar je begint met g, dan moet je spelen: g a b c d e f# g. Dit is de toonladder van G. In dit geval noem je de zwarte toets f# i.p.v. g b, want de zwarte toets is in de plaats gekomen van f. De toon f is weggelaten in de ladder van G. (Je kunt moeilijk de toon g weglaten in de ladder van G)
Als moet worden aangegeven in welk octaaf tonen zitten, wordt er een cijfer aan toegevoegd. Bassen heten: c1, d1, e1, etc, de hoge tonen c7, d7, etc. De c4 in het midden heet midden-c.
Om didactische redenen gebruik ik voor ieder begrip maar één notatie. Bijv. i.p.v. do-re-mi noem ik de noten altijd c-d-e etc.
Voorts zal ik nooit hoofdletters gebruiken voor noten en tonen, maar de hoofdletters reserveren voor akkoorden, toonsoorten en toonladders.
Omdat ik geen nootsymbolen gebruik, bedoel ik met een noot of een toon altijd hetzelfde.
Een akkoord is een groep van 3 of meer tonen die tegelijk klinken. De naam van een akkoord is onafhankelijk van verdubbelingen; dus als een akkoord onder andere de tonen g4 en g5 bevat, tellen deze twee tonen alleen voor g. Een akkoord kan dus op verschillende manieren gegrepen worden, zogenaamde liggingen. Ik zal de ligging van een akkoord aangeven door de tonen van links naar rechts rondom de midden-c te schrijven. Dan hoef ik niet iedere keer een pianofiguur te tekenen. Bijv.
akkoord G Dit is akkoord G.
Ik zal dit schrijven als: g-b-d-g.
De noot c tussen deze noten is de midden-c.
akkoord C Dit is akkoord C.
Ik zal dit schrijven als: g-c-e.

Akkoord G7 = g-b-d-f en wordt vaak voorafgaand aan akkoord C gespeeld, wat in deze liggingen gemakkelijk gaat.

HUISWERK:
Speel de akkoorden C en G7 in de aangegeven liggingen.
Leer de grepen voor zowel de linker- als de rechterhand.
Let op de vingerzetting om de handen ontspannen te hebben en om in staat te zijn gemakkelijk de akkoorden te wisselen (blind).
Probeer er muziek mee te maken en neurie erbij. Maak het mooi met een lichte aanslag. Verkoop je eigen muziek. Vind het leuk. Denk niet: "Dit is maar niks". Eeuwen lang hebben mensen verlangt naar muziek zoals jij die maakt.
Klik hier om een voorbeeld te horen (MIDI, tijd 2 minuten).
Tip: de akkoorden kunnen ook gebroken gespeeld worden; d.w.z. niet alle tonen ervan worden tegelijkertijd aangeslagen.


<< Startpagina / Index van de cursus / Volgende pagina >